Ondermijnende criminaliteit is overal. Dus ook in Noord- en Oost-Gelderland, de veiligheidsregio van 22 gemeenten waar Bronckhorst onder valt. Afgelopen week besteedden de gemeenten samen met onder andere de omgevingsdiensten, politie, provincie, Belastingdienst, Openbaar Ministerie en UWV extra aandacht aan het voorkómen en aanpakken van criminaliteit om ondernemers en inwoners te laten zien wat de risico’s zijn en wat u kunt doen om te voorkomen dat u erbij betrokken raakt.

Samen met de politie heeft gemeente Bronckhorst bewoners van het buitengebied voorlichting gegeven over weerbaarheid en praktische tips aan de hand gedaan om de signalen van mogelijke criminele activiteiten te herkennen. Ook ging de gemeente in gesprek met ondernemers over ondermijning op bedrijventerreinen. Daarnaast zijn hier integrale controles uitgevoerd, waarbij op één plek enkele voorwerpen aangetroffen zijn waar de politie nader onderzoek naar doet. Ondernemers en inwoners reageerden over het algemeen positief en er zijn goede gesprekken gevoerd.