Een deel van de Henry Dunantweg in Lochem is afgesloten van 10 tot en met 26 oktober 2022. Het gaat hier om het weggedeelte tussen de Albert Hahnweg en de rotonde van de Zutphenseweg. Aannemer Maris Infra zorgt hier in opdracht van de gemeente Lochem voor snelheidsremmende maatregelen.

De gemeente Lochem brengt kruispuntvlakken aan op de twee aansluitingen met de parallelweg. Op de beide kruispuntvlakken komen dezelfde klinkers te liggen als op de parallelweg. Zo is het ook duidelijker dat het verkeer van rechts, vanaf de rotonde gezien, voorrang heeft. Ook remt dit vlak automatisch verkeer af. Tussen beide kruispuntpuntvlakken komt nog een wegversmalling. Hier wordt het groen uit de gemeenteplantsoenen doorgetrokken.

De werkzaamheden starten op maandag 10 oktober en gebeuren in twee fases. Zo blijft de parallelweg altijd van 1 kant bereikbaar. Het overige verkeer wordt omgeleid via de Oranjelaan. Aannemer Maris Infra heeft aanwonenden met een brief op de hoogte gebracht van de aanstaande wegwerkzaamheden. Het is de bedoeling dat het werk op 26 oktober is voltooid.

Foto: Gemeente Lochem