Veel Winterswijkers herinneren zich vast nog wel het Kanon van Westerdiep. Misschien weet men ook nog dat het eerst aan het eind van de Misterade bij de Gasthuisstraat stond. En heel misschien weet nog iemand waar het daarvóór stond.

De werkgroep Oral History van Vereniging Het Museum te Winterswijk legt de nabije geschiedenis vast door de verhalen van tijdgenoten te noteren. Er worden interviews gehouden met zegslieden en daarvan wordt een verhaal geschreven. Die interviews en de verhalen worden gebundeld en in het streekarchief bewaard.

De werkgroep Oral History is op zoek naar enkele personen die interviews willen afnemen. Een speciale vooropleiding is niet nodig, voor een interviewcursus en opname-apparatuur wordt gezorgd.