Bronckhorst geeft groen licht voor de bouw van ongeveer tweehonderd woningen in twee kernen. In Zelhem is ruimte voor de bouw van 150 woningen, terwijl er op drie locaties in Hummelo in totaal vijftig nieuwe huizen kunnen komen.

“De realisatie van woningen in Zelhem en Hummelo is hiermee weer een stuk dichterbij”, meldt wethouder Emmeke Gosselink in reactie op de stap die wordt gezet. “We merken de grote behoefte aan woningen, daar leveren we met deze plannen een grote bijdrage aan.” In Zelhem gaat het om ongeveer 150 woningen die worden gebouwd op de locatie Zelhem Het Loo. Dit gebied ligt tussen de Rondweg, de Hummeloseweg, de Orchideestraat, de Kampweg en de Toonkweg in. Zestig procent van de woning valt in de ‘betaalbare categorie’, waarvan dertig procent sociale huur is.

De woningbouwplannen in Hummelo vloeien voort uit een gebiedsaanpak in samenspraak met betrokkenen uit het dorp, de zogenaamde charrette. Bronckhorst wil ruimte geven voor de bouw van minimaal vijftig woningen, maar dat kunnen er meer worden. De eerste locaties die ontwikkeld worden zijn het Stokhorsterpark, autobedrijf Bergsma aan de Greffelinkallee en De Melkerij. Bij de eerste twee plekken is ook ruimte voor starters- en jongerenwoningen.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8