Het college van Doetinchem stemt in met een plan voor woningbouw op de locatie van de leegstaande Augustinusschool in Gaanderen. Er is ruimte voor het realiseren van rond de 25 woningen.

“Een mooie ontwikkeling voor Gaanderen”, vindt wethouder Ingrid Lambregts van Doetinchem. Het voormalige schoolgebouw aan de Van Damstraat staat leeg sinds 2017. Toen hield de Augustinusschool na een fusie met de Martinusschool op te bestaan en ging verder als de nieuwe school Gaanderwijs bij het sportcomplex van voetbal VVG’25. Met het groene licht van het college wordt nu verdergegaan met planvorming, waarbij ook de Dorpsraad Gaanderen wordt gekend.

De plannen voor woningbouw passen volgens de gemeente bij de groeiambitie. Doetinchem streeft ernaar om de komende jaren te groeien tot 70.000 inwoners in 2036. Daarvoor moeten er de komende vijftien jaar ongeveer vijfduizend huizen worden gebouwd.