© Foto: RTV Ideaal

Het schoolgebouw ‘De Vordering’ in Vorden komt beschikbaar voor woningen voor starters. Burgemeester en wethouders van de gemeente Bronckhorst gaan akkoord met de verkoop van het pand voor het realiseren van betaalbare starters-appartementen. ”We zien dat starters weinig kans maken in de huidige markt. Ook in Vorden is er weinig aanbod in dit segment. Het bouwen van starters-appartementen betekent een mooie aanvulling op andere woonplannen in Vorden waarbij meer aandacht is voor senioren” laat de gemeente weten.

Hergebruik van het bestaande pand is uitgangspunt. Het gebouw krijgt hiermee een tweede leven en het draagt bij aan duurzaam hergebruik van bestaande gebouwen. De komende periode brengt de gemeente vijf eigen locaties in om de woningbouw te versnellen. Eén daarvan is de voormalige basisschool De Vordering. Omdat het om een belangrijk project voor de leefbaarheid van Vorden gaat, is Stichting Vordens Belang betrokken bij dit proces.

De verkoop van het pand start begin november. De gemeente streeft ernaar om voor eind maart 2023 de koopovereenkomst en de akte te tekenen.

© Foto: RTV Ideaal (archief)