Voor inwoners van de gemeente Oude IJsselstreek is er een geheel nieuwe vorm van zorg en ondersteuning gestart. De drie organisaties Azora, Sensire en de gemeente Oude IJsselstreek hebben de handen ineen geslagen en zijn op zoek gegaan naar mogelijkheden om de inwoners nu maar ook in de toekomst de juiste zorg en ondersteuning te kunnen bieden. Ondersteuning waarbij het er in de kern om gaat de zelfredzaamheid van mensen te vergroten in een traject van 8-12 weken. Samen vormen zij een organisatienetwerk met de naam “Samen Sterker Thuis”.

Deze beweging is ingezet vanuit de overtuiging dat zorg en ondersteuning anders én beter kan voor inwoners. Een team van wijkverpleegkundigen en Wmo-consulenten is voorjaar 2022 gestart. Alle teamleden zijn in dienst van een van de drie samenwerkende partijen. Professionals krijgen vanuit de drie organisaties de ruimte om dat te doen wat nodig is voor de inwoner. Regels en geldstromen zijn daarbij niet leidend.

Samen Sterker Thuis richt zich in principe op mensen van 65 jaar of ouder die thuis wonen en een (nieuwe) hulpvraag hebben. Komt er een vraag voor zorg of ondersteuning binnen bij Azora, Sensire of de gemeente, dan bespreken de teamleden of de vraag van de inwoner aansluit bij het Samen Sterker Thuis-traject of dat het toch gaat om een vraag waarbij ondersteuning via de gebruikelijke weg moet worden ingezet.

© Foto: Samen Sterker Thuis