Tegenwoordig oriënteert iedereen zich online om te weten wat er in een stad te koop en te beleven is. De website InZutphen.nl is voor veel inwoners, bezoekers en toeristen een belangrijk en vertrouwd contactmoment voor informatie over de stad, zijn evenementen en activiteiten.

Van verschillende bedrijven en organisatie heeft InZutphen mooi beeldmateriaal en relevante informatie beschikbaar dat op de website wordt gepubliceerd. In de maanden juli en augustus wordt dit flink aangevuld: alle winkels en bedrijven in de zogenaamde ‘aanloopstraten’ worden in beeld gebracht. Ondernemers in de Nieuwstad, Laarstraat, Spittaalstraat, Lange Hofstraat, Frankensteeg, Marspoortstraat en Groenmarkt krijgen bezoek van een professioneel mediateam van het Zutphense bedrijf Crystal Park. Ook bedrijven in Noorderhaven worden vastgelegd.

De komende weken wordt contact gelegd met ondernemers voor de fotoshoot. Deze actie gaat uit van Stichting Zutphen Promotie en wordt mede mogelijk gemaakt door gemeente Zutphen met gelden uit de corona-subsidies om detailhandel en horeca een impuls te geven.

Foto: Stichting Zutphen Promotie