© Foto: RTV Ideaal

Vorig jaar besloot het Rijk om gezinnen met een laag inkomen tegemoet te komen in de hoge energiekosten. Hiervoor werd de energietoeslag in het leven geroepen. Laborijn heeft inmiddels, in opdracht van gemeente Aalten, aan 1.200 gezinnen een energietoeslag uitgekeerd.

Landelijk is de energietoeslag bestemd voor huishoudens met een inkomen tot 120 procent van het sociaal minimum. Gemeente Aalten verhoogde dit eind 2022 naar 130 procent en past bovendien een draagkrachtberekening toe. Hierdoor komen huishoudens met een inkomen tot circa 100 euro boven de inkomensgrens van 130 procent, in aanmerking voor een gedeeltelijke energietoeslag.

Naar verwachting wordt er in 2023 opnieuw geld beschikbaar gesteld aan gemeenten zodat zij inwoners een energietoeslag kunnen toekennen. Het definitieve besluit hiervoor wordt later dit jaar verwacht, maar een deel mag alvast worden uitgekeerd.

© Foto: RTV Ideaal