Het college van de gemeente Aalten stelt de gemeenteraad voor een miljoen euro beschikbaar te stellen om ondernemers te stimuleren en ondersteunen bij het verduurzamen van hun vastgoed. Ondernemers kunnen uit die pot tegen een lage rente geld lenen om hun winkel, kantoor, pand met zakelijke bestemming of agrarische bedrijfsbebouwing te verduurzamen.

Het minimaal te lenen bedrag is 5.000 euro, tot een maximum van 100.000 euro. Het rentepercentage is 1,6 procent. Bij leningen tot een bedrag van 50.000 euro vergoedt de gemeente Aalten bovendien de afsluitkosten van 1.500 euro. De lening is bedoeld voor het MKB. Hieronder vallen middelgrote, kleine en micro-ondernemingen. Dit zijn de ondernemingen met minder dan 250 medewerkers en een jaaromzet tot 50 miljoen. In de gemeente Aalten zijn dit 2.885 bedrijven.

De lening is beschikbaar voor eigenaren (ook particuliere) en huurders van alle vastgoed met een zakelijke bestemming.

© Foto: RTV Ideaal