Opijver, een voortrekker op het gebied van persoonlijke groei en (werk)kansencreatie in de Achterhoek, heeft een mijlpaal bereikt met de uitreiking van de 1000ste voucher (én inmiddels zelfs 1080 vouchers toegekend). De prestatie markeert een unieke samenwerking tussen gemeenten, onderwijsinstellingen, bedrijfsleven, vakbonden en UWV, tevens ondersteund door de provincie Gelderland, met als doel het verkleinen van de mismatch op de arbeidsmarkt en het bevorderen van Leven Lang Ontwikkelen (LLO) voor alle inwoners van de Achterhoek.

Deze opvallende mijlpaal onderstreept de betrokkenheid van Opijver en de samenwerkende partijen om de Achterhoekse gemeenschap te versterken door middel van scholing in kennis en kunde. Maar liefst 65 procent van de uitgereikte vouchers is besteed aan omscholing en bijscholing binnen kans-sectoren zoals techniek, zorg en onderwijs, die van cruciaal belang zijn voor de regio en de bredere arbeidsmarkt.

Opijver blijft zich de komende jaren inzetten voor het ondersteunen van Achterhoekse inwoners bij een Leven Lang Ontwikkelen.

© Foto: Opijver