Bronckhorst heeft een bijdrage van 1,7 miljoen euro gekregen uit het Volkshuisvestingsfonds van het Rijk om woningen in het buitengebied te verduurzamen. De gemeente legt samen met de provincie Gelderland 700.000 euro bij.

Bij het Volkshuisvestingsfonds kunnen gemeenten aankloppen om subsidies te ontvangen voor het verbeteren van de leefbaarheid en de veiligheid in kwetsbare gebieden. Afgelopen jaar werden zestig projecten ingediend maar er was slechts financiële ruimte voor 38, Bronckhorst is hier dus één van. “Deze impuls voor het buitengebied is nodig en past bij een plattelandsgemeente als Bronckhorst”, aldus wethouder Emmeke Gosselink. “Het is prachtig dat het rijk onze aanvraag heeft gehonoreerd en dat we dit nu aan onze inwoners kunnen bieden.”

250 woningeigenaren in het buitengebied hebben subsidie aangevraagd bij Bronckhorst. De plattelandsgemeente kent ongeveer 3200 woningen buiten de bebouwde kom. De huizen in de doelgroep zijn vaak groot en niet goed geïsoleerd en zorgen zo voor meer dan een derde van het totale energieverbruik in de gemeente. “De energietransitie in het buitengebied vraagt om een andere aanpak”, aldus de gemeente. “Door de subsidieregeling kunnen woningeigenaren in het buitengebied soms tot ruim de helft van hun kosten vergoed krijgen.”

De regeling geldt alleen voor woningen met een woonbestemming in het buitengebied. Gebouwen met een agrarische of bedrijfsbestemming maken geen kans op een bijdrage. In 2024 wordt er meer duidelijk over de regeling.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8