In het dorp Aalten werd in het verleden de Dodenherdenking op 4 mei georganiseerd door de Oranjevereniging. Sinds die ophield te bestaan, wordt de Dodenherdenking georganiseerd door de Stichting Aalten Promotie en de gemeente Aalten. Onlangs is er een nieuw, breed samengesteld 4-meicomité opgericht. Bijzonder is dat gelijk dit jaar al de NOS aanwezig is om opnames te maken van de herdenking.

Tijdens de Dodenherdenking op 4 mei herdenken we de vele slachtoffers van oorlogen. De huidige oorlog in Oekraïne laat duidelijk zien dat vrede en vrijheid niet vanzelfsprekend zijn en dat we ons daar dus ook geregeld op moeten bezinnen. Een Dodenherdenking, het nadenken over de betekenis van vrijheid, veiligheid en vrede, is een verantwoordelijkheid van ons allen. Het gaat tenslotte om ónze vrijheid, veiligheid en vrede. Daarom is het goed als een dorp als Aalten, juist met haar onderduikgeschiedenis, een door de gemeenschap gedragen 4-meicomité heeft.

Het comité bestaat uit afgevaardigden van verschillende organisaties uit Aalten: Stichting Aalten Promotie, Stichting Aaltense Synagoge, Nationaal onderduikmuseum, een vertegenwoordiger van de veteranen, Christelijk College Schaersvoorde en de Scouting. Door deelname van de Scouting en Schaersvoorde worden niet alleen ouderen maar ook jongeren betrokken bij de 4-meiherdenking. De gemeente blijft uiteraard betrokken en levert praktische ondersteuning.

© Foto: RTV Ideaal (archief)