De Achterhoek Raad heeft zich maandagavond tegen de mogelijke aanleg van de Noordtak door de Achterhoek uitgesproken. Tijdens een extra ingelaste vergadering werd een motie aangenomen die stelt dat er in de Achterhoek geen draagvlak is voor de beoogde goederenspoorlijn aldus Omroep Gelderland.

Alle fracties in de Achterhoek Raad – bestaande uit raadsleden van alle partijen uit de zeven gemeenten – waren het met elkaar eens: géén Noordtak door de Achterhoek. De Achterhoekse fracties van de landelijke partijen keerden zich daarmee tegen de eigen fracties in de Tweede Kamer, die bijna unaniem instemde met een motie voor onderzoek naar nut en noodzaak van de doortrekking van de Betuwelijn naar Duitsland via de Noordtak.

Het tracé door de Achterhoek is één van de vijf opties daarvoor, maar misschien wel de meest kansrijke. In de Achterhoek wonen minder mensen en is de overlast van de goederenspoorlijn minder ingrijpend dan bijvoorbeeld langs de huidige IJssellijn.

Foto: Omroep Gelderland