De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft donderdagavond besloten om Otwin van Dijk via de Commissaris van de Koning bij de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties aan te bevelen voor herbenoeming als burgemeester van Oude IJsselstreek. Zoals in de wet staat was deze raadsvergadering niet openbaar en zijn alle stukken geheim.

Otwin van Dijk is blij met het vertrouwen van de raad: “Het is fijn om te horen dat je mag blijven. Het is echt een voorrecht om burgemeester in Oude IJsselstreek te mogen zijn. Een plek waar ik me thuis voel en mijn energie volop kwijt kan. En er is nog genoeg te doen. Samen met het college, de raad en de ambtelijke medewerkers werken we aan één gezamenlijk ideaal: het beste voor onze inwoners. Daar gaan we verder mee aan de slag. Ik heb er zin in.

De eerste ambtstermijn van burgemeester Van Dijk loopt af op 8 juli 2022. Een vertrouwenscommissie van de raad bereidde de aanbeveling voor herbenoeming voor. De commissie bestond uit de raadsleden Marco Bennink, Jeanette Elstak, Gülden Siner-Sir, Rens Spijkers, John Haverdil, Camiel Vanderhoeven en Richard de Lange. De vertrouwenscommissie heeft de raad daarop voorgesteld de burgemeester aan te bevelen voor herbenoeming.

Foto: Otwin van Dijk