Naar aanleiding van de Kleine Kernen aanpak in Heelweg is er een plan ingediend voor het realiseren van acht woningen aan de rand van het dorp. Met dit plan krijgt een groep jongeren de kans om in Heelweg te blijven, zoals ze graag willen. Om betaalbare starters woningen te kunnen realiseren worden er naast zes starterswoningen ook twee levensloopbestendige woningen in het plan opgenomen.

De jongeren kwamen in contact met de gemeente door de Kleine Kernen aanpak. Hierbij brengen inwoners en plaatselijke belangenorganisaties de woonbehoefte in kaart en stellen bijpassende woonprojecten voor aan de gemeente. Om deze jongeren te huisvesten in Heelweg is de aanvrager op zoek gegaan naar een locatie. Uit de berekeningen omtrent de financiële haalbaarheid van het woningbouwplan bleek al snel dat het wenselijk was om twee levensloopbestendige woningen toe te voegen aan het plan.

Er wordt een nieuwe overgangszone gecreëerd tussen het landelijk gebied en de bebouwde omgeving met deze woningen. De woningen worden daarom dusdanig ontworpen, dat deze passend zijn in de omgeving. In het voorlopige ontwerp worden de starterwoningen als kapschuur uitgevoerd. De twee levensloopbestendige woningen zullen qua ontwerp hierop aansluiten waarbij één van deze woningen ontworpen is als karrenschuur.

Het college van gemeente Oude IJsselstreek heeft een principe akkoord gegeven voor deze plannen. De aanvrager kan het plan nu verder uitwerken.

Foto: VVV Oude IJsselstreek