De provincie Gelderland heeft de subsidieaanvraag van de gemeente Aalten goedgekeurd voor het project Ludgerstraat in Aalten. De Woonplaats bouwt op de locatie van de voormalige technische school ongeveer 54 woningen, waarvan 45 sociale huurwoningen.

De Woonplaats start eind dit jaar met de bouw van 23 sociale huurwoningen in fase 1. Nu de subsidie is toegekend volgen direct daarna fase 2 en 3. Voor fase 2 (zo’n 12 woningen) is een ‘Aaltens hofje’ in onderzoek. Dit is een geclusterde woonvorm voor ouderen die gezamenlijk in een hofje wonen en elkaar informele hulp verlenen. De groep toekomstige bewoners van het ‘Aaltens hofje’ is al samengesteld. Met deze groep en De Woonplaats wordt het plan uitgewerkt en op haalbaarheid getoetst. Fase 3 bestaat uit maximaal 20 (sociale) huurappartementen.

“De vraag naar woningen is groot. Niet alleen landelijk, maar ook in onze gemeente. Ik ben heel blij dat de subsidie van 337.500 euro is toegekend. Hiermee kan de uitvoering versneld worden en geven we starters een kans op een betaalbare woning.” aldus wethouder Ted Kok.