Op 21 augustus 2023 plaatst provincie Gelderland een tijdelijke landbouwsluis op de Keppelseweg in Laag-Keppel, net voor de rotonde Eldrikseweg/Barlhammerweg. Alleen landbouwvoertuigen en (brom)fietsers kunnen deze landbouwsluis passeren. De proef met de tijdelijke landbouwsluis maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel.

Voor de werkzaamheden en de proef wordt de Keppelseweg afgesloten vanaf 21 augustus. Dit wordt gedaan voor de veiligheid en om de proef te kunnen uitvoeren en monitoren. Het doorgaande gemotoriseerde verkeer wordt omgeleid in beide richtingen. Dit wordt aangegeven met bebording. Fietsers kunnen gedurende de werkzaamheden gebruik blijven maken van het fietspad. Met deze proef worden de effecten van het afsluiten van de N814 voor het doorgaande verkeer op de overige wegen in het gebied inzichtelijk gemaakt. Dit wordt gedaan door in de praktijk te meten. De uitkomsten van de metingen geven inzicht of de aannames vanuit de berekeningen in de praktijk ook zo zijn. Naast de verkeerstellingen met telslangen, wordt op twee momenten een belevingsonderzoek uitgevoerd. Uiterlijk 20 november 2023 wordt de tijdelijke sluis verwijderd.

De proef met het plaatsen van tijdelijke landbouwsluizen maakt onderdeel uit van het project Gebiedsgerichte aanpak Hummelo/Laag-Keppel. Dit is de tweede proef met een landbouwsluis. De eerste landbouwsluis lag aan de Wehlsedijk van 20 maart tot 20 juni 2023. Deze is nu verwijderd. Provincie Gelderland en gemeenten Bronckhorst, Doetinchem en Zevenaar werken in dit project met leden van de klankbordgroep uit de omgeving voorstellen uit voor een verbeterde verkeerssituatie in Hummelo en Laag-Keppel. Het doel is de verkeersveiligheid en leefbaarheid op en langs deze wegen te verbeteren.

© Foto: RTV Ideaal(archief)