De twee woonblokken van het azc in Winterswijk die ingericht worden als tijdelijke huisvesting voor statushouders, zijn vanaf 14 augustus klaar. De woonblokken bieden plek voor ongeveer 64 statushouders, gekoppeld aan de gemeente Winterswijk en de gemeente Oost Gelre. De colleges B&W van beide gemeenten hebben namelijk afgesproken om gezamenlijk op te trekken in de huisvesting van statushouders.

De twee woonblokken worden gebruikt als een tijdelijke voorziening. Dat betekent dat de statushouders hier tijdelijk kunnen verblijven totdat een definitieve woning beschikbaar komt. Het woonblok aan de Merwedestraat is per 14 augustus 2023 klaar voor gebruik. Het woonblok Lekstraat wordt medio oktober 2023 in gebruik genomen. Burgemeester Joris Bengevoord is blij met deze tijdelijke voorziening: “Dit helpt ons met het sneller huisvesten van statushouders, zonder dat dit drukt op de huidige woningmarkt.”

De instroom van statushouders verloopt geleidelijk. Vanaf 14 augustus zullen de eerste statushouders gekoppeld aan de gemeenten Oost Gelre en Winterswijk arriveren. Daarna stromen er wekelijks een aantal statushouders in tot een gemiddelde van 64 bewoners.

De verantwoordelijkheid rondom de tijdelijke huisvesting ligt bij gemeenten Oost Gelre en Winterswijk. Er wordt een locatiecoördinator aangesteld die de in- en uitstroom begeleidt en het aanspreekpunt is voor de statushouders. Daarnaast worden de statushouders ondersteund door maatschappelijk begeleiders van gemeenten Oost Gelre en Winterswijk.

© Foto: RTV Ideaal (archief)