© Foto: RTV Ideaal (archief)

De provincie Gelderland gaat ook dit jaar door met de provinciale bijdrage voor het onderhoud van gemeentelijke monumenten. Dit betekent dat vanaf 23 april 10:00 uur de regeling ‘Subsidie instandhouding en isolatie gemeentelijke monumenten’ weer openstaat. Eigenaren van een gemeentelijk monument kunnen dan weer subsidie aanvragen voor de instandhouding en isolatie van het monument.

De gemeente Bronckhorst en de provincie Gelderland zetten jaarlijks subsidie in voor de instandhouding en isolatie van gemeentelijke monumenten. De hoogte van de subsidie is maximaal 25 procent van de kosten die hiervoor in aanmerking komen, met een maximum van 5000 euro. De subsidie kan eenmaal per 3 jaar worden aangevraagd.

Voordat de aanvraag goedgekeurd wordt zijn er een aantal zaken die moeten worden geregeld waaronder een onafhankelijk inspectierapport, bijvoorbeeld van de Monumentenwacht Gelderland. Dat rapport mag niet ouder zijn dan 3 jaar. Ook moet de aanvraag gaan voor kosten voor reguliere onderhoudswerkzaamheden, na-isolerende werkzaamheden, bouwhistorisch onderzoek en/of haalbaarheidsonderzoek.