Als eigenaar van een gemeentelijk monument is het mogelijk subsidie aan te vragen voor de instandhouding en isolatie van het monument. Zowel de gemeente Bronckhorst als de Provincie Gelderland zetten daar jaarlijks financiële middelen voor in. De Provincie maakt ieder jaar rond 1 april bekend hoeveel geld zij per gemeente beschikbaar stellen voor de instandhouding van de gemeentelijke monumenten.

Gemeente Bronckhorst wil het beschikbare budget voor de onderhoudssubsidies voor 2022 meer gericht inzetten voor onder andere agrarische erfgoed. De subsidieregeling zal voor komend jaar vanaf 1 april worden opengesteld.