In 2019 sloot de Achterhoek een Regio Deal met het Rijk voor een periode van drie jaar om samen te werken aan een betere woon en leefomgeving voor bewoners en ondernemers om de brede welvaart te bevorderen. Nu rondt de Achterhoek als eerste regio in Nederland deze samenwerking succesvol af. Verantwoordelijk minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Hanke Bruins Slot, kwam naar de Achterhoek om te ervaren wat de deal Rijk en Regio heeft gebracht.

Maar liefst 86 projecten gingen van start ondersteund met de Regio Deal en bijdragend aan de Achterhoek Visie 2030. “Met De Regio Deal Achterhoek hebben we laten zien dat de manier van samenwerken in de Achterhoek de beste investering is voor het Rijk om euro’s te laten renderen. De bereidheid voor cofinanciering vanuit bedrijfsleven, maatschappelijke organisaties en overheden is hoog met ruim 70%. Dit is ver boven de geëiste 50%. Daarbij zijn we ook nog eens de eerste regio in Nederland die haar Deal succesvol afrondt,” aldus Koen Knufing, voorzitter VNO-NCW Achterhoek en vicevoorzitter Achterhoek Board. De focus in de Regio Deal lag op grote opgaven zoals de woningmarkt, de arbeidsmarkt en de transitie in de landbouw. Hiervoor zijn veel projecten geïnitieerd en mooie resultaten behaald. En dat alles binnen de gestelde termijn.

Tijdens het werkbezoek van de minister werden verschillende met de Regio Deal ondersteunde projecten bezocht. Per bus ging de tour door de Achterhoek om met initiatiefnemers van vooraanstaande innovaties in gesprek te gaan. Zoals langs de circulair gebouwde Uuthuuskes, Zonvarken dat met maximaal dierenwelzijn en minimale CO2 uitstoot circulaire landbouw biedt, het Grensland College waarmee hbo-onderwijs ín de Achterhoek wordt geboden en het Smart Business Centre. “Het groene hart dat leeft voor de Achterhoek, het hoofd dat de goede ideeën levert en de vele handen die het samensmeden. Het is écht knap dat met de Deal die 2019 is gestart 86 projecten zijn gestart en dan is het mooi om te horen dat die ook nog doorlopen. Hier worden de kansen die je hebt als regio gepakt en daar wordt sterk aan samengewerkt,” aldus Hanke Bruins Slot, minister Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

© Foto: 8RHK ambassadeurs