In de nieuwe regionale woondeal van de Achterhoek is opgenomen dat er in Bronckhorst voor 2030 minimaal duizend nieuwe woningen worden gebouwd, terwijl in de aangenomen coalitieplannen van december nog een minimum van 1.700 werd genoemd. Volgens wethouder Emmeke Gosselink blijft dit getal nog steeds het streven.

“Het daarom voelt niet als een verlies”, aldus Gosselink. “Juist omdat we ruimte krijgen om additioneel bij te bouwen.” In de woondeal is een minimum van 8.390 woningen in de Achterhoek vastgesteld, waarvan dus minimaal duizend in Bronckhorst. Toch wordt er in de deal aangegeven dat de ambitie op 11.500 woningen in de regio ligt. “Maar we moeten ook reëel kijken, we hebben te maken met stijgende bouwkosten en een gebrek aan arbeidskrachten”, schetst de wethouder.

Bij de duizend woningen die er minimaal moeten komen, moet een groot gedeelte voor jongere en oudere doelgroepen gebouwd worden. Volgens Gosselink heeft vooral de plattelandsgemeente een slag te slaan de aankomende jaren: “We komen uit de krimp, we konden niks en in Bronckhorst al helemaal niet. We hebben naar ons gevoel nog wat in te halen.” De regionale woondeal moet nog door alle gemeente raden worden vastgesteld, voordat het wordt aangeboden aan het Rijk. In Bronckhorst komt de woondeal donderdag 23 februari 2023 in de raad.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8