© Foto: 8RHK

De acht gemeenten in de Achterhoek blijven inzetten op huisvesting van statushouders. In het nieuwe regeerakkoord spreken de partijen over een ‘verbod op voorrang’ voor statushouders die een sociale huurwoning nodig hebben.

Ook ditmaal slaat de regio de handen ineen om in de bres te blijven te springen voor ‘nieuwe Achterhoekers’. Vorige week lieten de Achterhoekse gemeenten weten, in totaal zelfs met 22 gemeenten in Oost-Nederland, om afgesproken opvangplekken voor asielzoekers te blijven realiseren volgens de recente Spreidingswet, waar het nieuwe kabinet een streep doorheen zette.

“In de Achterhoek blijven we voorrang geven aan de huisvesting van statushouders. We blijven onze verantwoordelijkheid nemen richting de medemens. Nieuwe Achterhoekers zijn van harte welkom in onze regio” aldus thematafelvoorzitter Wonen & Vastgoed Arjen van Gijssel. Het wordt breed gedragen in de Achterhoek om urgentie te geven aan statushouders in toewijzing van woningen.

”Statushouders mogen, in tegenstelling tot asielzoekers die nog in afwachting zijn van hun verblijfsstatus, werken in Nederland. Daarmee is er win-win met een kans om een nieuwe toekomst op te bouwen voor degenen die huis en thuisland moesten verlaten, en voor de Achterhoek om nieuwe medewerkers te verwelkomen” aldus Mark Boumans, voorzitter van 8RHK.