© Foto: 8RHK

Donderdag is de eerste ‘mobiliteitshub’,een vervoersknooppunt, in de Achterhoek feestelijk geopend. De hub biedt reizigers betere over- en opstapmogelijkheden en een groter, gevarieerder aanbod van duurzame en slimme vervoersmogelijkheden.

Het is een herkenbare plek waar allerlei vervoer zoals bus, (deel)auto, (deel)fiets, Haltetaxi bij elkaar komt en waar faciliteiten zoals elektronische weergave van de dienstregeling, horeca, laadfaciliteiten en pakketkluizen te vinden zijn. “We zijn landelijk koploper op het gebied van Publieke Mobiliteit, dat openbaar vervoer, deelvervoer en doelgroepenvervoer combineert, daar zijn we trots op” aldus Bart Porskamp, lid thematafel Mobiliteit & Bereikbaarheid 8RHK ambassadeurs en wethouder Oost Gelre, die het aanwijzingsbord van de hub al fietsend onthulde.

De Achterhoek werkt als eerste aan een publieke mobiliteitsaanpak met een coöperatief gedachtegoed. De komende jaren werkt de regio dit samen met het Rijk en provincie verder uit. GAON gaat ervoor zorgen dat alle reiswensen op één plek worden geregeld en betaald. Ook het combineren van reizen wordt makkelijker, met als voordeel dat er geen lege (of bijna lege) busjes meer door de Achterhoek rijden. Daarnaast is er GAON zakelijk: voor ondernemers die hun werknemers willen ondersteunen bij goed en duurzaam woon-werkverkeer.