© Foto: RTV Ideaal (archief)

De gemeenteraad van Oude IJsselstreek heeft in de vergadering van afgelopen donderdag het bestemmingsplan voor de nieuwe woonwijk De Tuit bij Varsseveld vastgesteld. Ook zijn het exploitatieplan, het beeldkwaliteitsplan en de grondexploitatie voor De Tuit vastgesteld. Aangezien de grondexploitatie een tekort kent, heeft de raad een verliesvoorziening van bijna 2,3 miljoen euro getroffen. Het ministerie en de provincie hebben inmiddels toegezegd een bijdrage te leveren om dit verlies voor de gemeente te verkleinen.

Sinds de startnotitie uit 2021 is hard gewerkt aan woningbouwlocatie De Tuit in Varsseveld. Dit is de uitbreidingslocatie die als eerste wordt ontwikkeld, omdat in Varsseveld de werkgelegenheid flink is gegroeid en zal blijven groeien en het woningaanbod achterblijft. In de nieuwe wijk worden zo’n 566 nieuwe huizen gebouwd, waarvan de helft in een lagere prijsklasse of huurprijs. Het plan voor de woonwijk is tot stand gekomen in een participatietraject waarbij in de verschillende concept ontwerpen input is verwerkt van inwoners. Deze input is opgehaald tijdens inloopbijeenkomsten en in gesprekken.

Met de vaststelling van het bestemmingsplan gaat De Tuit een nieuwe fase in. Op basis van het bestemmingsplan kunnen omgevingsvergunningen voor de bouw van woningen worden aangevraagd. Ook kan een start worden gemaakt met het bouwrijp maken van de 1e fase: het aanleggen van de riolering en bouwstraten om te kunnen starten met de bouw. De 1e fase van De Tuit ligt tussen de Doetinchemseweg, De Vloglanden en Het Haam en biedt ruimte aan zo’n 84 woningen in uiteenlopende prijscategorieën. Op dit moment worden de verkoop van kavels en de selectie van marktpartijen voor de bouw van woningen in die 1e fase voorbereid. De planning is om nog vóór de zomervakantie een informatieavond te houden voor geïnteresseerden.