De Achterhoek heeft per brief aan de nieuwe minister en staatssecretaris haar ongenoegen geuit over de gang van zaken rondom de noordelijke aftakking van de Betuweroute. De Achterhoek stelt dat door derden wordt voorgesorteerd op de komst van een route via de zogenaamde Noordtak door de Achterhoek en noemt het stuitend dat hierbij puur vanuit Randstedelijk perspectief wordt geredeneerd.

“Wanneer u vanuit het wensdenken van de havens en de Randstad op de tekentafel een streep zet door één van de groenste en gelukkigste regio’s van Nederland – zonder de Achterhoek überhaupt in planvorming te betrekken – dan staat dat mijlenver van een nieuwe bestuurscultuur.”is onder andere in de brief te lezen. De Achterhoek geeft aan faliekant tegen de komst van een Noordtak te zijn en vraagt minister Harbers en staatssecretaris Heijnen om niet van eerdere afspraken af te wijken, nu eerst eens nut en noodzaak goed te onderzoeken, pas daarna eventueel de 5 mogelijke tracés en vooral inwoners in de Achterhoek duidelijkheid te geven. “U zult begrijpen dat een mogelijk nieuw tracé door de Achterhoek grote gevolgen heeft voor onze inwoners, onze natuur, voor onze kwaliteit van leven in de regio. De uitlatingen over deze route komen de onafhankelijkheid van het onderzoek naar nut en noodzaak niet ten goede. Bovendien zorgen ze terecht voor veel onrust bij inwoners. Wij zien deze onrust graag weggenomen.”

Naar aanleiding van de onrust onder inwoners van de Achterhoek met betrekking tot toespelingen op een mogelijke komst van de Noordtak, is op verzoek van de gemeenteraden van Oude IJsselstreek, Bronckhorst, Oost Gelre en Doetinchem een extra Achterhoek Raad uitgeschreven om dit onderwerp Achterhoek breed te agenderen en te bespreken. Deze digitale vergadering zal zijn op maandag 24 januari om 19.30 uur.