© Foto: RTV Ideaal

Om de hoge woningnood aan te pakken heeft de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, Hugo de Jonge, de Nationale Woon- en Bouwagenda in maart dit jaar gepresenteerd. Landelijk gaat het om 900.000 woningen, huur en koop, die tot en met 2030 moeten verschijnen.

“Wij werken graag mee aan de wens om fors meer woningen te realiseren. Ten eerste voor de eigen, zeer voelbare, woningnood die ook in de Achterhoek diep is doorgedrongen. Ten tweede voor passende huisvesting van nieuw aan te trekken arbeidskrachten die we gezamenlijk vanuit de Achterhoek werven. En tot slot om aan de roep uit Den Haag gehoor te geven om overloop uit dichtbevolkte gebieden op te vangen ” aldus voorzitter van de thematafel Wonen & Vastgoed, Arjen van Gijssel, wethouder gemeente Berkelland.

In oktober volgt een definitief bod voor een aandeel in het landelijke totaal vanuit de provincie Gelderland, waar de Achterhoek als een van de zes woonregio’s deel van uitmaakt. Voor het provinciebod heeft de Achterhoek een aandeel van 8000 woningen ingebracht. “Een mooie start in het plek geven van woningzoekenden in onze mooie regio en een kans voor de Achterhoek om de kernen leefbaar te houden en te maken” laat Van Gijssel weten.

Om het plan tot een succes te maken, heeft de Achterhoek ook voorwaarden neergelegd bij de provincie en het Rijk. Goede bereikbaarheid van en naar en binnen de regio is een belangrijke succesfactor voor de landelijke opvang van het woningtekort.

Foto: RTV Ideaal (archief)