Op 26 september organiseert de gemeente Bronckhorst een informatieavond voor nieuwe inwoners in het gemeentehuis in Hengelo (Gld). Vorig jaar vond de informatiebijeenkomst digitaal plaats vanwege corona. Dit jaar is er weer een fysieke ontvangst, waarbij het typisch Achterhoekse ‘buurtmaken’ centraal staat. Mensen die in het afgelopen 1,5 jaar in de gemeente Bronckhorst kwamen wonen, zijn persoonlijk uitgenodigd.

De burgemeester en wethouders stellen zich die avond voor en de bezoekers krijgen een beeld van wat de gemeente voor hen kan betekenen. Vervolgens kunnen de nieuwe inwoners bij kraampjes in de hal informatie inwinnen over waar ze bijvoorbeeld rekening mee moeten houden bij (ver)bouwen, hoe de gemeente omgaat met initiatieven van inwoners en met het openbaar groen en hoe het verenigingsleven eruit ziet. Ook kunnen ze kennismaken met de gebiedsambtenaren en zijn de politie, brandweer en VVV aanwezig.

Foto: Gemeente Bronckhorst