Ondernemersverenigingen in Keppel en Wehl voelen zich overvallen door de plannen van provincie en gemeente Bronckhorst om de verkeersimpasse rond Laag-Keppel te doorbreken. Inwoners en ondernemers zijn het over één ding eens: de ‘simpelste’ oplossing is het verbinden van de Sliekstraat N814 met de Weemstraat N815 bij Wehl, maar die kostbare optie ligt niet op tafel.

Recent stapten Bronckhorst en de provincie naar voren met een veelomvattende ingreep om de verkeersimpasse rond Laag-Keppel te doorbreken na jarenlange ergernis bij aanwonenden van met name de Dorpsstraat en de Hummeloseweg. De Hummeloseweg wordt vanaf de rotonde in Hummelo afgesloten voor doorgaand verkeer. Voor lokaal verkeer tussen Laag-Keppel en Hummelo blijft de route open. Ook de Dorpsstraat vanuit Laag-Keppel richting Wehl wordt afgesloten, maar wel met een landbouwsluis voor trekkers. Daarnaast komen er aanpassingen aan de Zomerweg bij Drempt omdat meer verkeer hier gebruik van gaat maken. De brug bij Hoog-Keppel blijft in eerste instantie open bij de toekomstige afsluiting.

De tijdelijke afsluiting die nu geldt, vanwege het werk aan de Keppelseweg in Doetinchem, legt de nodige pijn bloot. Omdat twee bruggen over de Oude IJssel niet meer open zijn, moeten bestuurders omrijden via Doetinchem of Doesburg. Bewoners van Laag- en Hoog-Keppel die in Wehl boodschappen deden, komen volgens de lokale ondernemersvereniging een stuk minder. Op de Facebookpagina van Bronckhorst regent het kritiek van ondernemers en inwoners. Ook werd er in Wehl een ludiek bord geplaatst, en door de provincie verwijderd, met de tekst: ‘Wehl afgesloten voor mensen uit Laag-Keppel’.

Hoewel aanwonenden van de Dorpsstraat en de Hummeloseweg blij zijn met de tijdelijke én de toekomstige afsluiting van de veelgebruikte woonstraat voor hun deur, voelt de lokale ondernemersvereniging zich gepasseerd. “Wij zijn in het hele traject niet betrokken geweest, maar worden wel nadelig beïnvloed”, meldt commercieel directeur Henkjan Garretsen van diervoederfabrikant Garvo uit Drempt. Hij is voorzitter van de Ondernemersvereniging Hummelo-Keppel-Drempt (HKD): “Wij pleiten al jaren voor een fatsoenlijke ontsluiting vanaf de ‘Hummelose draai’ (rotonde Sliekstraat-Keppelseweg, red.) naar Wehl. Dat is de enige goede oplossing.”

Volgens Garretsen is er wel met individuele ondernemers gesproken, maar niet met de vereniging. Ook partijen uit andere kernen voelen zich genegeerd, zo was de Ondernemersvereniging Wehl volgens secretaris Gerard Bruil ‘overdonderd’ door de afsluiting van de Dorpsstraat en waren ze vervolgens niet welkom voor een overleg over de situatie. Garretsen mist visie van de overheden, hoewel de Garvo-vrachtwagens ook op dit moment niet door de Dorpsstraat mogen: “De enige ontsluiting naar de snelweg A18 is via Doetinchem, over de Keppelseweg. Dat is geen doorgaande weg, maar een weg met verkeerslichten. Het is verkeers-opstropend. Dat is geen toekomstgerichte oplossing voor de lange termijn.”

Een woordvoerder van de provincie geeft aan dat is gezocht naar een laagdrempelige oplossing voor de situatie in en rond Laag-Keppel zonder een grote investering. Een nieuwe weg aanleggen vanaf de Sliekstraat naar Wehl is geen optie. “Ondernemers kunnen voor de regionale ontsluiting gebruik maken van een groot aantal wegen in de Achterhoek”, aldus een woordvoerder. “Natuurlijk zijn er altijd verbeterpunten op die wegen. Die pakken we aan via trajectprogrammering. Zo hebben we onlangs nog bijgedragen aan de nieuwe inrichting van de Europaweg in Doetinchem.”

Ook de gemeente Bronckhorst wijst naar de route door Doetinchem. Van een lobby voor een nieuwe weg tussen de Weemstraat en de N814 vanuit het gemeentehuis in Hengelo is geen sprake. “Daar is in het verleden geen concreet plan voor opgesteld”, benadrukt een woordvoerder. Bij de start van het proces richting de plannen was voor betrokkenen al duidelijk dat er geen grootschalige, nieuwe infrastructuur hoefde te worden verwacht. Naast gemeente en provincie was er een klankbordgroep ingericht met betrokkenen uit de dorpen en Eldrik. Hierbij konden betrokkenen instemmen met de deelplannen voor hun eigen dorp of kern.

Waar de Dorpsraad Hummelo en de Ondernemersvereniging HKD vraagtekens zetten bij het participatietraject en de uitkomst, telt de Dorpsraad Keppel & Eldrik haar zegeningen. “We doen een keer iets in breed overleg, met brede betrokkenheid”, zegt voorzitter Marius Strijker, die wijst naar de toekomstige landbouwsluis bij de Dorpsstraat, die is ingepast om specifiek boeren tegemoet te komen. “Dan moet je niet bij de uitkomst zeggen dat we het er niet mee eens zijn. Ik sta achter de wijze waarop dit tot stand is gekomen. Daar conformeer ik me graag aan en dan gaan we kijken wat de effecten zijn.”

De komende tijd blijven de Keppelseweg, de Dorpsstraat en de IJsselweg afgesloten en is er geen directe verbinding vanuit Bronckhorst naar Wehl. In oktober of november begint het werk voor de definitieve afsluiting. In eerste instantie wordt alleen de Dorpsstraat afgesloten met een landbouwsluis en blijft de brug bij Hoog-Keppel open, daarna volgt in februari 2023 een evaluatie. “Ik ben bijvoorbeeld erg benieuwd wat er qua verkeer op de Prinsenweg (Hoog-Keppel) en de Zomerweg (Drempt) gebeurt”, aldus Strijker.

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

Foto: REGIO8