Inwoners van de gemeente Lochem vinden het belangrijk dat onafhankelijke lokale media hen informeren over wat er speelt in de gemeente Lochem en omgeving. Het huidige aanbod geven zij een voldoende, al zijn er wel wensen. Dit blijkt uit een onderzoek onder inwoners in de gemeente Lochem over lokale media. Deelnemers hebben vooral interesse in nieuws over eigen stad of dorp, nieuws vanuit de gemeente Lochem. Gevolgd door nieuws over voorzieningen en de politiek. Het nieuws lezen de ondervraagden het liefst via huis-aan-huisbladen (73 procent), dagbladen (39 procent) en nieuwssites (38 procent).

Aanleiding van het onderzoek was de wens van de raad om als gemeente in gesprek te gaan met de media. Om op te halen of en zo ja, aan welke ondersteuning behoefte is. Tijdens de eerste bijeenkomst vroegen aanwezigen om bij inwoners op te halen wat zij van de lokale media vinden. En waaraan zij behoefte hebben. Nieuwsmedia en de gemeente hebben beide een eigen taak en verantwoordelijkheid om te informeren. Lokale media kunnen met de uitkomsten van het onderzoek zelf hun voordeel doen. De gemeente ondersteunt de lokale nieuwsvoorziening indirect met subsidie aan Radio Ideaal en door pagina’s in de Berkelbode in te kopen voor het gemeentenieuws.

Foto: Gemeente Lochem