Afgelopen maand onderzocht informateur Ellen Nauta de mogelijkheden voor een nieuwe coalitie. In haar rapport van bevindingen geeft zij aan dat de meest voor de hand liggende coalitie bestaat uit CDA-D66-OBL. Zij constateert echter ook dat er vanuit verschillende kanten, waaronder ook binnen OBL zelf, er zorg is over de stabiliteit van deze partij.
Mogelijke alternatieven voor een coalitie zijn CDA-D66-PvdA-VVD of CDA-D66-VVD-GL. Zij adviseert om als eerste een coalitie van CDAD66-PvdA-VVD te onderzoeken. Het proces van coalitievorming kan parallel lopen aan het eerder afgesproken proces om te komen tot een raadsagenda. Nauta kreeg op 30 maart jl. van de gemeenteraad de opdracht mee om ‘om te onderzoeken welke brede coalitie voor een stabiel college het meest voor de hand ligt, waarbij recht gedaan wordt aan de verkiezingsuitslag en waarbij niet alleen gekeken wordt naar een getalsmatige meerderheid, maar ook op inhoudelijke onderwerpen en samenwerking met alle partijen in de raad.

Nauta doet de aanbeveling om de formateur bij voorkeur in het maatschappelijk middenveld te zoeken. De benoeming van deze formateur en de opdracht die deze formateur meekrijgt ligt bij de raad. Uiteraard zorgt mevrouw Nauta voor een warme overdracht van de informatie, die ze in de gesprekken heeft opgehaald, aan de formateur.

Foto: Gemeente Berkelland