Gemeentebelangen Bronckhorst (GBB) stapt het verdere formatieproces in met het CDA en de PvdA. Daarmee gaat de lokale partij tegen het aanvankelijke advies van de informateur in, die een coalitie met PvdA en de VVD als het meest kansrijk zag.


“We hebben gekoerst op een stabiel college”, zegt GBB-fractievoorzitter Han Pelgrom over de gesprekken die vrijdag gevoerd. Met het CDA (zes zetels) en de PvdA (drie zetels) heeft de beoogde coalitie een ruime meerderheid van zestien zetels. “De vorige keer moesten we het doen met dertien, dat was heel krap. Er komen nu veel zaken op ons af, zoals zorg, duurzaamheid en de vluchtelingen uit Oekraïne, dan is het prettig om een brede basis te hebben. GroenLinks had ook als linkse partij erbij gekund, maar zij varen een duidelijke koers op energietransitie. De PvdA is meer op zorg gericht, vandaar zien wij het als logische keuze.”

Zowel de VVD als GroenLinks lijken zo te verdwijnen uit de coalitie, waardoor er geen nieuwe termijn wacht voor wethouders Willem Buunk (VVD) en Paul Hofman (GL). GBB vindt dat alle politieke kleuren worden vertegenwoordigd in het beoogde coalitie. Het CDA wacht zo een terugkeer in de coalitie, nadat ze tot eigen frustratie als grootste partij buiten het vorige college viel. De verhoudingen zijn volgens Pelgrom weer hersteld: “Er is een stroeve start geweest in de vorige coalitie en daar hebben we over gesproken. We hebben daar geen hobbels meer zitten, want anders waren we niet tot deze constructie gekomen.”

‘We zijn gepasseerd’
De VVD laat weten teleurgesteld te zijn in de keuze van GBB. “We zijn gepasseerd, dat kunnen we constateren, maar dat hoort ook bij de democratie”, geeft fractievoorzitter en huidig wethouder Buunk aan. “Er is een verandering mogelijk na de verkiezingen en het is dan aan de grootste partij. We gaan nu eerst kijken wat er gebeurt in de formatie en wat de verdere gesprekken opleveren, want er zijn pas twee gesprekken gevoerd.”

Eind mei akkoord
Pelgrom hoopt dat er eind mei een coalitieakkoord tussen de partijen kan worden gepresenteerd, waarbij wordt gekoerst op nauwe samenwerking met de raad. “Het wordt grotendeels een akkoord op hoofdlijnen”, schetst de fractievoorzitter van GBB. “Alle andere partijen krijgen de ruimte om op een goede manier te participeren. Dat dualisme is voor ons een belangrijk gegeven.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

Foto: REGIO8