Bronckhorst staat voor het 2e jaar op rij op de tweede plaats in een jaarlijks onderzoek naar afvalprestaties. Het afvalscheidingspercentage is 87 procent en huishoudens leveren relatief weinig restafval aan, 43 kg per inwoner per jaar. De 2e plaats is behaald in vergelijking met 34 andere soortgelijke Nederlandse gemeenten. Deze mooie scores blijken uit een rapport dat jaarlijks wordt uitgebracht door afvalbranchevereniging NVRD.

Ieder jaar worden de afvalprestaties van gemeenten, die aan inwoneraantal en type bebouwing vergelijkbaar zijn, in kaart gebracht. Het onderzoek richt zich op drie prestatiegebieden: milieu, kosten en dienstverlening, waarbij onderzocht is hoe hoog het percentage afvalscheiding in het peiljaar (2022) is, hoeveel restafval inwoners in dat jaar hebben aangeboden en hoe de dienstverlening voor het inzamelen van afval is georganiseerd. “We zijn trots op de resultaten van afvalscheiding in onze gemeente. In 2020 stonden we op plek 1 en in 2021 en 2022 op een 2e plek. Dit laat zien dat de situatie erg stabiel is,” laat wethouder Wilko Pelgrom van afval weten. “We blijven bezig met het goed informeren van inwoners, zodat iedereen weet hoe je je afval juist scheidt en waarom dit zo belangrijk is.”

Bronckhorst komt uit de bus als zeer kosteneffectief. Uit het onderzoek blijkt dat de combinatie van omgekeerd inzamelen en het aan huis laten ophalen van groente- fruit- en tuinafval (GFT), plastic verpakkingen, metalen verpakkingen en drankpakken (PMD) en papier een duidelijk effect heeft op de prestaties. Ook het apart verwerken van textiel, glas, hout, grof tuinafval en frituurvet zorgt voor het goede resultaat. Door het recyclen van grondstoffen dragen alle inwoners bij aan een CO2-reductie van 152 kg per jaar, aldus het onderzoek.

© Foto: Gemeente Bronckhorst