Geïnteresseerden kunnen op 7 november het toekomstbeeld voor gebied ‘t Klooster in Hengelo bekijken. Het toekomstbeeld en een uitvoeringsplan zijn gemaakt door een team van experts na vele keukentafelgesprekken, gebiedsbijeenkomsten en (technische) kennissessies. Beide documenten geven richting en inzicht in welke maatregelen op korte en langere termijn nodig zijn om het watersysteem in ’t Klooster beter in balans te brengen.

Het gebied ’t Klooster kampt met droogte. Grondeigenaren, van landbouw, landgoederen, bos/natuur, hebben daar last van. Ondanks enkele maatregelen, die in de afgelopen jaren al zijn genomen. Door klimaatverandering wordt het probleem in de toekomst groter. Met het Toekomstbeeld zijn de oplossingsrichtingen in beeld. Ook de komende periode wordt met de mensen in het gebied gesproken om het maatregelenpakket verder uit te werken voor meer balans in wateraanvoer, water vasthouden, watergebruik en grondgebruik. Ook andere thema’s spelen hierbij een rol, zoals landschap, leefbaarheid, recreatie en natuur.

De presentatie is van 20.00 tot 22.30 uur, inloop vanaf 19.45 uur, in het gemeentehuis. Na de presentatie kunnen er op de informatiemarkt vragen gesteld worden aan de experts die het Toekomstbeeld hebben opgesteld. Ook is er een bestuurderscafé, waar geïnteresseerden in gesprek kunnen met de bestuurlijk vertegenwoordigers van de provincie, gemeente, waterschap en Vitens. Aanmelden kan via hetklooster@gelderland.nl.

© Foto: Gemeente Bronckhorst