Woensdagavond ontvangt Bart van der Meij in de studio van Radio Ideaal in Lochem Anja Rouwenhorst van Gemeente Belangen Lochem en Koos van Zwieten van het Historisch Genootschap Lochem Laren Barchem.

Met Anja Rouwenhorst gaat Bart in gesprek over het participatiebeleid van de Gemeente Lochem dat afgelopen maandag besproken werd op de Politieke Avond daar. Belagrijke vragen zijn: wat gast er veranderen? Hoe kun je als inwoner je initiatief verder brengen? Hoe verhoudt burgerparticipatie zich tot de gemeenteraad?

Koos van Zwieten komt vertellen over het 40-jarig jubileum van het Genootschap. Er wordt gepraat over het jubileumnummer van Land van Lochem, opvallende historische plekken en het belang van een Historisch Genootschap voor de Gemeente Lochem.

Natuurlijk hebben de gasten passende muziek bij hun onderwerp gekozen.

© Foto: RTV Ideaal