Na meerdere bezwaren en een gang naar de Nationale Ombudsman vanuit Hoog-Keppel stemt de gemeenteraad van Bronckhorst donderdagavond over de woningbouwplannen in het dorp. De Werkgroep Bouwlocaties Hoog-Keppel ziet de bui al hangen en wil zelfs naar de Raad van State stappen om de komst van twaalf appartementen te voorkomen.

“De verwachtingen zijn laag en dat zeiden we al van te voren”, verzucht Toon Kort namens de werkgroep. “Ik verwacht een hele korte bespreking aangezien alle partijen bereid waren om het als een hamerstuk te zien, alleen GroenLinks wilde het als bespreekstuk. Persoonlijk hoop ik dat het een debat opent, vooral over hoe de gemeente zich in het geheel tegen de inwoners van Hoog-Keppel keert.” De leden van de werkgroep wachten niet af en zijn al bezig met de volgende stap. “We hebben al gekeken met juristen wat er mogelijk is”, geeft Kort toe. “We kunnen tegen het besluit van de gemeente bezwaar aantekenen en dat gaan we ook doen. Uiteindelijk kan het bij de Raad van State terecht komen.”

Tijdens de Politieke Avond van vorige week donderdag sprak Kort in namens de werkgroep en liet hij de angst voor meer vergrijzing doorschemeren. Hij gebruikte daarvoor de term bejaardendorp. “Uitgerekend op de plek waar vele generaties kinderen de wereld leerden kennen, komt een bejaardencomplex, hoe ironisch”, aldus Kort, verwijzend naar de voormalige basisschool De Bongerd. “Zo vergrijst Hoog-Keppel nog meer. Ruim zeventig procent van de inwoners is nu al ouder dan vijftig jaar; landelijk is dit percentage maar veertig procent.”

De werkgroep is zeker niet tegen woningbouw, sterker nog, ze hopen op de komst van woningen voor starters. “We zijn helemaal voor woningbouw want we willen een leefbaar dorp blijven”, laat Kort weten. “Bij alle politieke partijprogramma’s staat het als speerpunt om de kernen leefbaar te houden. Op deze manier stimuleer je het om dit als bejaardendorp te houden, dan schiet het niet op.”

Ondanks de standvastigheid om door te gaan met bezwaren overheerst er ook een gevoel van machteloosheid bij de inwoners van het dorp. “Iedereen waardeert het ontzettend dat we al vier jaar lang actie voeren”, meent Kort. “Maar het gevoel overheerst dat ze hun plannen toch doorvoeren. Het vertrouwen in de gemeente is zo weg. Het gevoel is er dat het niet uitmaakt dat wij onze stem laten horen.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8

© Foto: REGIO8 (archief)