De gemeenteraad van de gemeente Lochem heeft na enkele aanpassingen ingestemd met het nieuwe beleidskader kleinschalige zonne-energie. Steeds meer inwoners willen elektriciteit opwekken op eigen dak, erf of grond. Zeker met de hoge energieprijzen van nu. Kleinschalig en lokaal opwekken van hernieuwbare energie is bovendien onmisbaar in de overgang naar een klimaatneutraal Lochem. De gemeente Lochem wil kleinschalige opwek van zonne-energie daarom gemakkelijker maken.

Goede inpassing en participatie Binnen de nieuwe regels en voorwaarden is zeker ook aandacht voor een goede inpassing in de buurt. Zo moet er sprake zijn van een goede landschappelijke inpassing. Er zijn verschillende typen initiatieven mogelijk zoals zon op gebouw, veldopstellingen zonne-installaties, zon op agrarische erven en kleinschalige collectieve zonnevelden. Aan de omvang zijn grenzen in oppervlakte, type aansluiting en de inrichting. Zo mag een kleinschalig initiatief maximaal 4 hectare groot zijn. Eromheen moet een volwassen beplanting komen. Er gelden ook aanvullende eisen zoals participatie. Dat houdt onder andere in dat initiatiefnemers de buurt op tijd betrekken bij een initiatief en dat de buurt moet kunnen meefinancieren en meeprofiteren van een initiatief.

De gemeenteraad wil kleinschalige initiatieven makkelijker maken. Het college maakt per aanvraag een zorgvuldige afweging. Dat doet het op basis van de nieuwe regels en voorwaarden. Kleinschalige collectieve zonnevelden van 2 tot 4 hectare legt het college altijd voor aan de gemeenteraad. De raad besluit dan of een plan aan alle voorwaarden voldoet. Voor zonnepanelen in een veld is altijd een omgevingsvergunning nodig. De gemeente kan initiatiefnemers helpen met advies voor het aanvragen van een omgevingsvergunning. Het beleidskader voor kleinschalige zonne-energie is te vinden op www.lochem.nl

© Foto: Gemeente Lochem