De gemeenteraad van Berkelland heeft gezamenlijke doelen vastgesteld in het ambitiedocument 2022-2026. In het document staan de belangrijkste onderwerpen waarmee de gemeenteraad aan de slag gaat de komende jaren.

Voorafgaand aan de raadsvergadering van 20 december overhandigde de vice-voorzitter van de gemeenteraad Marcellino Kropman het ambitiedocument aan de voorzitter van de gemeenteraad, burgemeester Joost van Oostrum. “We willen hiermee laten zien dat samenwerking voor de raad heel belangrijk is. Uiteindelijk hebben we allemaal het beste voor met de inwoners van Berkelland en is er veel meer dat ons bindt, dan waarin we ons onderscheiden. Deze gezamenlijke ambities helpen ons als raad prioriteiten te stellen voor de komende jaren zodat we ons richten op de onderwerpen die van belang zijn voor Berkelland”, licht Marcellino Kropman toe.

In het document staat onder andere hoe de gemeenteraad om wil gaan met de samenleving, het college en de ambtelijke organisatie. Ook komen de onderlinge verstandhoudingen aan bod. Daarnaast wil de gemeenteraad de komende jaren prioriteit geven aan de onderwerpen wonen, energie en inwonersparticipatie, neemt de raad zich voor vaker op werkbezoek te gaan en actiever te communiceren waarover wordt besloten. “De afgelopen jaren was de samenwerking binnen de gemeenteraad en met het college niet altijd constructief. Met dit ambitiedocument wil de nieuwe gemeenteraad stappen zetten om gezamenlijke doelen te bereiken, dat juich ik alleen maar toe”, aldus burgemeester Joost van Oostrum.

© Foto: Gemeente Berkelland