De gemeente Berkelland wil voor het gehele buitengebied van Berkelland toe naar één nieuw bestemmingsplan. De afgelopen tijd zijn de reacties die binnen zijn gekomen op het voorontwerpbestemmingsplan “Buitengebied Berkelland 2020” doorgenomen en verwerkt waar dat kon. Ook de aandachtspunten van de Commissie voor de milieueffectrapportage op het ontwerp-milieueffectrapport (Plan MER) zijn verwerkt. Een geactualiseerde planologische regeling voor het gehele buitengebied van Berkelland kan daarmee een volgende fase in.

De gemeente Berkelland wil een nieuw bestemmingsplan voor het Buitengebied, omdat nu nog elke kern een eigen bestemmingsplan voor het buitengebied heeft. Met het nieuwe bestemmingsplan kan zij beter aansluiten bij de huidige wetgeving en beleid en bovendien tegemoetkomen aan de wettelijke verplichting tot het digitaliseren van bestemmingsplannen. Ook richt het nieuwe bestemmingsplan in wording zich op het behoud en waar mogelijk de ontwikkeling van de kwaliteiten die het plangebied nu heeft.