De werkgroep Vitale Kernen Steenderen nodigt inwoners van Steenderen uit om te komen kijken naar hoe twee grote projecten uit het Dorpsplan vorm krijgen. Op 16 oktober van 14 tot 17 uur staan de deuren van de Remigiuskerk open. Op grote panelen worden de ontwerpen voor de J.F. Oltmansstraat inclusief het kruispunt en voor het Dorpsplein getoond. De werkgroepleden zorgen voor een toelichting en vernemen graag de reacties.

In oktober 2019 stelde de werkgroep Vitale kernen Steenderen het Dorpsplan vast. Inmiddels ligt er, mede door de inbreng van de direct betrokken eigenaren en aanwonenden, een mooi plan voor de J.F. Oltmansstraat en het Dorpsplein. De uitgewerkte ontwerpen laten zien hoe het hart van Steenderen een prettige en groene verblijfsplek gaat worden. Bestaande bestrating en asfalt wordt vervangen. Voetgangers, fietsers en auto’s mengen zich en passen ze zich op elkaar aan. De nieuwe weginrichting draagt eraan bij dat automobilisten hun snelheid matigen.

Naar verwachting kan het ontwerp voor de J.F. Oltmansstraat begin volgend jaar worden aanbesteed. De geselecteerde aannemer plant vervolgens zorgvuldig levertijden en de realisatie. Voor het Dorpsplein moet het ontwerp nog verder worden verfijnd. Waarna de werkgroep in samenspraak met de gemeente ook hier snel tot uitvoering hoopt komen.