Richard Klein Tank, fractievoorzitter van de PvdA in Oost Gelre, was maandagavond ‘flabbergasted’ over de houding van Anjo Bosman. De wethouder van Berkelland die deel uitmaakt van de Achterhoek Board wenste geen discussie over de Regionale Energiestrategie (RES).

“Ik ben verbijsterd”, reageerde Klein Tank bij REGIO8. De PvdA-voorman lichtte tijdens de Achterhoekraad het schriftelijke verzoek van de Achterhoekse PvdA-fracties toe om de RES, oftewel de duurzame aanpak van de zonne- en windenergie, in de Achterhoekraad te evalueren. “Voor meer begrip onderling, met name met betrekking tot de zoeklocaties”, verklaarde Klein Tank. Bosman hield het vervolgens kort: “Voor de uitwerking hebben we een stuurgroep RES en de individuele gemeenten. Dit is geen onderwerp voor de Achterhoek Board en Achterhoekraad.”

Klein Tank kon zijn oren niet geloven. “Wat een absurde en bureaucratische reactie. Ik ben flabbergasted”, zei de PvdA’er. “Maar misschien denken de andere fracties er anders over en kunnen we het zonder de board doen.” Bosman ging niet op die laatste suggestie in: “Zo heb ik het niet bedoeld, maar ik heb duidelijk geschetst waar de rollen liggen.”

VVD steunt PvdA
Fractievoorzitter Kees Porskamp van de VVD in Oost Gelre sprak zijn steun uit voor het verzoek van de PvdA: “De RES is uitermate geschikt om Achterhoekbreed te bespreken en het is helder dat het finalebesluit bij de individuele gemeenten ligt. We vragen het besluit van de PvdA te steunen en vinden het jammer dat er zo’n bureaucratische reactie op is gekomen.”

Foto: REGIO8