De gemeenteraad van gemeente Oude IJsselstreek, heeft op donderdag 26 januari 2023 het bestemmingsplan ‘Fietspad Ulft-Silvolde’ vastgesteld. Dit bestemmingsplan maakt het mogelijk het fietspad tussen Ulft en Silvolde te gaan realiseren en in gebruik te nemen. De aanleiding voor de realisatie van het fietspad, is om een schakel te gaan vormen in het recreatieve fietsnetwerk dat loopt van Doesburg naar Bocholt.

In het verleden zijn op provinciaal en regionaal niveau afspraken gemaakt, die met het raadsbesluit nu uitgevoerd worden. Een belangrijk voordeel is dat met het plan een alternatieve vrij liggende fietsroute ontstaat tussen Ulft en de zuidwestkant van Silvolde. Naast de recreatieve waarde van het doortrekken van het fietspad Doesburg/Bocholt, is er ook sprake van een toegevoegde waarde als extra fietsroute van en naar Silvolde. Het fietspad voorziet in een veilige fietsroute naar het Almende College terwijl hiermee gelijktijdig de verkeersdruk uit het centrum van Silvolde afneemt. Eerder is door wethouder Ria Ankersmit onderstreept hoe belangrijk een zorgvuldige ruimtelijke inpassing in het gebied tijdens het hele traject is geweest. “Het fietspad loopt door mooie natuur, dat is fantastisch om van te genieten, maar we moeten er ook zuinig op zijn. Daarom hebben we als gemeente extra grond aangekocht naast het fietspad, om daar nieuwe natuur aan te leggen en komen er brede bloem- en kruidenrijke bermen,” aldus Ankersmit

Het geplande fietspad past naadloos in het Landschapspark Oude IJssel, het concept ontwerp voor het gebied langs de Oude IJssel, dat in februari 2022 is vastgesteld door de raad. Het fietspad is ook vanuit toeristisch oogpunt gezien een mooie aanvulling in dit gebied. Dankzij de vaststelling van het bestemmingsplan door de gemeenteraad, is een mooie stap gezet in de richting van de uitwerking van het project. Het bestemmingsplan ligt nog zes weken ter inzage voor eventueel beroep bij de Raad van State, waarna in het meest gunstige scenario in het 3e kwartaal van dit jaar met de aanleg van de fundering gestart kan worden. De aanleg van het fietspad zelf volgt dan medio 2024.

© Foto: Gemeente Oude IJsselstreek