Apeldoorn en Doetinchem willen versneld honderden flexwoningen bouwen. Daarvoor ondertekende de gemeenten maandag een intentieovereenkomst met de minister voor Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening Hugo de Jonge. ”Het is één van de oplossingen om woningnood tegen te gaan” aldus de Jonge tegen Omroep Gelderland.

Apeldoorn en Doetinchem mikken ieder op vijfhonderd nieuwe woningen. Driehonderd daarvan moeten ten zuiden van de A1 komen, tussen de Apeldoorns Kanaal en de A50. En driehonderd bij de Doetinchemse spoorzone. Nog eens tweehonderd plekken worden ‘gereserveerd’ voor flexwoningen van bijvoorbeeld andere gemeenten, die tijdelijk een plek moeten krijgen.

De gemeente Apeldoorn wilde op termijn al een woningbouwlocatie aan de zuidrand van de stad ontwikkelen. Datzelfde geldt voor de spoorzone in Doetinchem. Maar concrete plannen voor deze locaties waren nog niet gemaakt.

Of de woningen er daadwerkelijk gaan komen is nog niet helemaal zeker. De betrokken partijen onderzoeken het komende half jaar of de plannen haalbaar zijn, en op welke termijn ze kunnen worden geplaatst. Apeldoorn hoopt in 2027 de huizen hebben staan.

© Foto: Omroep Gelderland