Vrijdag 12 november organiseert de Werkgroep Dorpsvisie Meddo een bewonersavond voor alle inwoners van Meddo over de nieuw te ontwikkelen Dorpsvisie. Een belangrijke avond in het traject om samen met de inwoners een nieuwe visie te ontwikkelen. De bewonersavond vindt plaats bij Spiekerman.

Een aantal recente ontwikkelingen onderschrijft de noodzaak voor een nieuwe stip op de horizon voor Meddo. Dan gaat het onder meer om de ontwikkelingen rondom een aantal voorzieningen, zoals de sluiting van de supermarkt en het op termijn verdwijnen van de kerkelijke functie. Ruimtelijke ontwikkelingen, zoals vrijkomende (agrarische) bebouwing en veranderingen in het buitengebied vragen aandacht. Maar ook sociale vraagstukken, zoals de betrokkenheid bij het verenigingsleven en de sociale samenhang zijn onderwerp van gesprek. Daarom maakt Meddo een nieuwe dorpsvisie.

De Werkgroep Dorpsvisie bouwt aan een Dorpsvisie van en voor heel Meddo. Zodat Meddo ook daadwerkelijk een nieuwe visie krijgt die aansluit bij de wensen en ideeën van de inwoners, ondernemers, verenigingen en organisaties. Er is veel kennis en creativiteit in Meddo die de Werkgroep Dorpsvisie graag wil benutten. En ook de inbreng van de vele verenigingen en organisaties in Meddo is van grote waarde. Ook de leerlingen van basisschool ’t Kempken hebben een prominente rol in het traject. Aan de hand van tekeningen en creatieve ideeën denkt de jongste generatie mee over de toekomst van Meddo.

Foto: Werkgroep Dorpsvisie