De verschillende schoolbesturen werken samen met de gemeente aan een nieuw gebouw voor de Braninkschool, de Prins Willem Alexanderschool en voor Bartiméus Speciaal Onderwijs. Deze scholen komen onder één dak aan de Verwoldseweg. Het is al weer enige tijd geleden dat de gemeente Lochem de omgeving heeft bijgepraat over de voorbereiding en ontwikkelingen rond het nieuwe schoolgebouw.

Buurtbewoners zijn van harte welkom op de buurtbijeenkomst op dinsdag 17 mei om 19.00 uur in het schoolgebouw van De Branink. Tijdens de bijeenkomst krijgen zij informatie over het ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw. Ook geeft de gemeente Lochem uitleg over de procedure voor het bestemmingsplan en hoe de plek van het nieuwe schoolgebouw hierin is verwerkt. De gemeeente wil met omwonenden nagaan wat de gevolgen voor de buurt zijn.

De wethouder van Onderwijs trapt 17 mei af, gevolgd door een stand van zaken en een korte presentatie van het voorlopig ontwerp voor het nieuwe schoolgebouw. Ook wordt bekeken hoe er verder wordt gaan met de buitenruimte en het verkeer rond de school. Geïnteresseerden kunnen zich aanmelden bij Appie Baas van de gemeente Lochem via a.baas@lochem.nl of telefoonnummer (0573) 28 93 45.

Foto: Gemeente Lochem