Lochem is een gemeente met veel actieve ‘groene’ vrijwilligers. Deze vrijwilligers(groepen) zetten zich bijvoorbeeld in voor het beheer en onderhoud van landschapselementen, het tellen van patrijzen of het onderhouden van Klompenpaden. De gemeente en Stichting Landschapsbeheer Gelderland (SLG) willen deze vrijwilligers(groepen) samen ondersteunen. Dat gebeurt via het Netwerk Groene Vrijwilligers Lochem. Geïnteresseerden kunnen zich daarvoor aanmelden.

Het doel van het Netwerk Groen Vrijwilligerswerk Lochem is om elkaar beter te leren kennen, ervaring en deskundigheid te delen, maar ook om samen successen te vieren. Daarnaast kunnen deelnemers van het netwerk op allerlei manieren ondersteuning krijgen, bijvoorbeeld door middel van extra gereedschap of een cursus op maat. De gemeente en SLG ondersteunen hierbij. Voor dit netwerk is de gemeente opzoek naar alle groene vrijwilligersgroepen die actief zijn in de gemeente Lochem. Is uw groep nog niet benaderd door SLG? Neem dan contact op met SLG via e-mail. Verder zoekt de gemeente per kern enthousiaste personen of groepen van personen die in het netwerk willen meedenken over biodiversiteit in en om de eigen kern. Dat netwerk kan ook zelf groene initiatieven ontwikkelen en zal een vraagbaak zijn voor inwoners van die kern.

In juni is de eerste bijeenkomst voor coördinatoren van de vrijwilligersgroepen en dorpsraden. Dan staan kennismaking en wensen voor verdere ondersteuning centraal. Op basis hiervan maken de gemeente Lochem en SLG een programma. Elk jaar komt er een themabijeenkomst. Die gaat bijvoorbeeld over werving en binding van vrijwilligers, het opstellen van een werkplan en het krijgen van publiciteit. In de tussentijd krijgt het vrijwilligersnetwerk informatie en inspiratie via nieuwsmails.

Foto: Gemeente Lochem