Maatschappelijke accommodaties in Bronckhorst kunnen aanspraak maken op een éénmalige subsidiebijdrage om duurzaamheidsmaatregelen toe te passen. Voor de Subsidie verduurzamen maatschappelijke organisaties is komend jaar een bedrag van 675.000 euro beschikbaar. Met dat geld helpt de gemeente eigenaren van maatschappelijke accommodaties om het energieverbruik omlaag te brengen en kosten te besparen.

“We kennen in Bronckhorst zo’n 60 maatschappelijke accommodaties. Die worden gebruikt door sport-, cultuur en welzijnsorganisaties en zijn een belangrijke schakel in onze samenleving. Ze dragen bij aan de leefbaarheid, het lokale voorzieningenniveau en het welbevinden van onze inwoners. Daarom willen we ze graag behouden. Bovendien dragen duurzame accommodaties bij aan de energietransitie. Het is belangrijk om deze accommodaties versneld te verduurzamen en hoge kosten te voorkomen” aldus wethouder Evert Blaauw.

De subsidieregeling richt zich op de eigenaren van de accommodaties. Het is bedoeld voor maatregelen die alternatieve energiebronnen stimuleren en het gebruik van fossiele brandstoffen ontmoedigen. De gemeente heeft een lijst gemaakt van de maatregelen waaraan zij wil bijdragen. De eigenaren van de accommodaties komen zelf met plannen voor verduurzaming. De gemeente beoordeelt de plannen op de uitgangspunten van de regeling en verwijst naar andere subsidies of financieringsmogelijkheden (zoals een lening).

Daar waar mogelijk zet de gemeente in op kennisdeling waarbij partijen, die inzetten op soortgelijke maatregelen, hun voordeel kunnen behalen. Aanvragen kunnen vanaf 15 november worden ingediend.

© Foto: RTV Ideaal