Ondanks de energiecrisis, de stikstofcrisis, stijgende bouwkosten en de wooncrisis wil Bronckhorst de komende jaren vijf miljoen euro uit de algemene reserve investeren. Of het lukt om alle ideeën uit het Programmaplan in de praktijk te krijgen is de vraag, maar dat houdt het nieuwe college niet tegen om ambitieus te zijn.

“We willen in deze lastige tijd vooral investeren in de vitaliteit van Bronckhorst”, zegt wethouder Antoon Peppelman, die niet vindt dat de gemeente daarmee risico neemt. “Wij hebben niet als doel om geld op de plank te laten liggen. De middelen die we hebben, dat is geld van ons allemaal en daar willen we verantwoord de goede dingen mee doen.” De plannen vloeien voort uit het coalitieakkoord van Gemeentebelangen, CDA en PvdA. Om input te krijgen voor de plannen, is het college afgelopen zomer in Hengelo, Kranenburg, Steenderen en Zelhem in gesprek gegaan met inwoners.

De gemeente investeert het geld in vijf zogenaamde pijlers: het armoedebeleid en het verenigingsleven, de lokale economie, het buitengebied, de dienstverlening en in woningbouw. Ondanks stijgende bouwkosten, stikstofregels en een gebrek aan ambtenaren, hoopt de gemeente voor 2030 minimaal 1.700 woningen te hebben gebouwd. “Dat wordt in de huidige tijd écht een uitdaging, maar we gaan er vol mee aan de slag”, vertelt wethouder Emmeke Gosselink. “Wij willen dat niet bij de grotere kernen, maar in alle kernen mogelijk maken.”

Om plannen sneller in de praktijk te krijgen en te zorgen dat er geen geld op de plank blijft liggen, moeten er twintig ambtenaren bijkomen. “Zodat plannen tijdig beoordeeld en afgewerkt kunnen worden”, schetst Peppelman. “We willen investeren in uitvoeringskracht. Want als je projecten wilt uitvoeren, heb je daar gewoon de juiste mensen bij nodig om dat te realiseren.” Naast de investeringen, wordt er ook twee miljoen euro gespaard voor het zogenaamde ravijnjaar 2026, waarin gemeentes minder geld van Het Rijk krijgt. “Zodat we dan nog niet de pijn gaan voelen”, aldus Peppelman. “Maar ik ga er ook wel vanuit dat Den Haag oplossingen gaat bedenken, want ze kunnen echt alle gemeenten in Nederland niet maar zo financieel voor het blok zetten.”

De gemeenteraad van Bronckhorst beslist op woensdag 21 december over het programmaplan. “Ik vind dat we hier een heel mooi plan neerleggen”, aldus Peppelman. “Het straalt echt heel veel ambitie uit, maar ik hou er wel van om de lat hoog te leggen. We gaan met elkaar kijken hoe ver we komen in de realisatie.”

Dit bericht is tot stand gekomen in samenwerking met streekomroep REGIO8.

© Foto: REGIO8