De gemeente Bronckhorst leert graag van ervaringen van inwoners. De gemeente onderzoekt continue hoe ze de dienstverlening en ondersteuning kunnen verbeteren. Er wordt een ervaringsonderzoek gehouden onder cliënten Wmo en jeugdzorg in de gemeente Bronckhorst. Aan de hand van de uitkomsten van het onderzoek bekijkt de gemeente Bronckhorst wat goed gaat en wat beter kan.

Gemeenten zijn wettelijk verplicht om jaarlijks een ervaringsonderzoek onder cliënten Wmo en jeugdhulp te houden. De resultaten geven inzicht in de toegankelijkheid, kwaliteit en effecten van de dienstverlening en de geboden ondersteuning. Zes weken nadat de zorg is toegekend, krijgen cliënten thuis een schriftelijke vragenlijst. Na zes maanden stuurt de gemeente Bronckhorst nogmaals een vragenlijst om te horen hoe de zorg is bevallen en of er nog aanpassingen nodig zijn.

Cliënten kunnen in de vragenlijst bijvoorbeeld aangeven wat ze vinden van de zorgkwaliteit, contacten met hulpverleners en van wachttijden. De Gemeente Bronckhorst pikt de signalen uit het onderzoek op om zo goed mogelijk aan te sluiten bij wensen en behoeften van haar inwoners.

© Foto: Gemeente Bronckhorst